دبیرستان دولتی شهید کلاهدوزان(نوبت دوم) ادره آموزش و پرورش ناحیه 2 اصفهان

دبیرستان هیات امنایی شهید کلاهدوزان با قد مت 30 ساله خود واقع در شهر اصفهان  با سابقه درخشان خود هرساله صاحب افتخارات و

عنوان های در مسابقات علمی -فرهنگی هنری و ورزشی در سطح ناحیه بوده است.

مراسم اربعین

برگزاری مراسم با شکوه اربعین حسینی با حضور دانش آموزان عزیز

راهپیمایی 13 آبان

برگزاری باشکوه راهپیمایی سیزده آبان با حضور دانش آموزان دبیرستان شهید کلاهدوزان

برنامه مطالعه

برنامه مطالعه همه کلاس های دبیرستان شهید کلاهدوزان

مشاهده مطالب قدیمی تر...