دبیرستان دولتی شهید کلاهدوزان(نوبت دوم) ادره آموزش و پرورش ناحیه 2 اصفهان

دبیرستان هیات امنایی شهید کلاهدوزان با قد مت 30 ساله خود واقع در شهر اصفهان  با سابقه درخشان خود هرساله صاحب افتخارات و

عنوان های در مسابقات علمی -فرهنگی هنری و ورزشی در سطح ناحیه بوده است.

سال ۹۴

برگزاری محفل قرآنی

محفل قرآن و اهل بیت (ع) با حضور قاریان و حافظان بین المللی برگزار گردید که در این مراسم از دانش آموزان برتر طرح های قرآنی آموزشگاه تقدیر شد .

سال نومبارک

تصاویر مدرسه