دبیرستان دولتی شهید کلاهدوزان(نوبت دوم) ادره آموزش و پرورش ناحیه 2 اصفهان

دبیرستان هیات امنایی شهید کلاهدوزان با قد مت 30 ساله خود واقع در شهر اصفهان  با سابقه درخشان خود هرساله صاحب افتخارات و

عنوان های در مسابقات علمی -فرهنگی هنری و ورزشی در سطح ناحیه بوده است.

کادر آموزشی

دبیران دبیرستان هیات امنایی شهید کلاهدوزان

 

عباس دهقان زاده
حسن  ابراهیمی
سید مسعود صفوی
صالح منشئی
مسعود  خسروی
محمد علی بهمنی
یوسف مطربی
احمد  منصوری
محمد امینی
محمد مهدی حاتمی
حکمت الله وکیلی
عباس  ادیب
احمد حیدری
محمد  نیکبخت
احمدرضا  توازهی
سید شمس الدین میر طالبی
اکبر عباسیان
ابوطالب صادقی
آقای گوهری
مسعود  عظیمی
قدرت الله  مالکی
شمس الدین موذنی
 
 
محسن میرجلال الدینی
مجتبی متولی زاده
سید رضا طباطبایی
 
حسین رنجکش
محمد علی زمانی
 
رسول   یاوری
حسن بلنج
مجید    عاقریان
 
محمد الماسی
 
حسن عابدی