دبیرستان دولتی شهید کلاهدوزان(نوبت دوم) ادره آموزش و پرورش ناحیه 2 اصفهان

دبیرستان هیات امنایی شهید کلاهدوزان با قد مت 30 ساله خود واقع در شهر اصفهان  با سابقه درخشان خود هرساله صاحب افتخارات و

عنوان های در مسابقات علمی -فرهنگی هنری و ورزشی در سطح ناحیه بوده است.

کادر اداری

 

معاونت پایه سوم             آقای عظیمی

معاونت پایه هفتم             آقای خانجانی

معاونت اجرایی               آقای امیر خانی

معاونت پرورشی              آقای ایزدی

معاونت فناوری                آقای راعی

    آزمایشگاه                 آقای قاسمی

     مشاور                  آقای حاجت پور

اطلاعات تماس

آدرس مدرسه :

اصفهان - خیابان بزرگمهر- خیابان شهید مفتح- جنب ورزشگاه پیروزی

تلفن :

2304033-2300031 - 0311


 آدرس وب سایت :

www.shkolahdoozan.com

 آدرس ایمیل :

 karimi.hassan35@iran.ir