دبیرستان دولتی شهید کلاهدوزان(نوبت دوم) ادره آموزش و پرورش ناحیه 2 اصفهان

دبیرستان هیات امنایی شهید کلاهدوزان با قد مت 30 ساله خود واقع در شهر اصفهان  با سابقه درخشان خود هرساله صاحب افتخارات و

عنوان های در مسابقات علمی -فرهنگی هنری و ورزشی در سطح ناحیه بوده است.

قهرمانی

قهرمانی تیم والیبال آموزشگاه در سطح ناحیه را به دانش آموزان ،اولیا وهمکاران گرامی تبریک عرض می نماییم

کسب مقام

کسب مدال برنز مسابقات دو صحرانوردی ناحیه توسط دانش آموزان دبیرستان را تبریک عرض می نماییم

مقام های ورزشی آموزشگاه

مقام های ورزشی مدرسه

 

مقام های ورزشی کسب شده توسط دبیرستان