دبیرستان دولتی شهید کلاهدوزان(نوبت دوم) ادره آموزش و پرورش ناحیه 2 اصفهان

دبیرستان هیات امنایی شهید کلاهدوزان با قد مت 30 ساله خود واقع در شهر اصفهان  با سابقه درخشان خود هرساله صاحب افتخارات و

عنوان های در مسابقات علمی -فرهنگی هنری و ورزشی در سطح ناحیه بوده است.

اطلاعات تماس

آدرس مدرسه :

اصفهان - خیابان بزرگمهر- خیابان شهید مفتح- جنب ورزشگاه پیروزی

تلفن :

2304033-2300031 - 0311


 آدرس وب سایت :

www.shkolahdoozan.com

 آدرس ایمیل :

 karimi.hassan35@iran.ir